Sidhuvudbild

Vår Vision

Vår kallelse är att levandegöra bibelordet Filipperbrevet 2:1-5 enligt orden:

Tröst genom Jesus Kristus, uppmuntran från hans kärlek och gemenskap i Anden. Medkänsla och barmhärtighet, enighet i tro och sinne med en villighet att tjäna.

EFS-kyrkan i Piteås vision sammanfattas i de fyra första bokstäverna i grekiska alfabetet:

α – alpha – dela Kristus för människor, även för dem som förlorat en troende
gemenskap.
β – bibel & bön – sprida glädjen i att läsa Bibeln och be för att lära känna
Gud djupare.
γ – gemenskap – bygga relationer mellan människor i olika ålder,
livssituation och andlig mognad.
δ – diakoni - aktivt stödja människor i utsatta situationer genom gemenskap,
och att visa på hopp och framtidstro.

Vision-EFS-riks.GIF