Sidhuvudbild

Bli medlem

Funderar du på att bli medlem i EFS missionsförening i Piteå?

Till EFS Piteå är alla välkomna till alla aktiviteter oavsett om man är medlem eller ej. Genom att bli medlem tydliggör du dock att du ser EFS Piteå som ett andligt hem för dig, och att du vill stödja den vision som ligger till grund för det arbete som vi tror att Gud både leder oss i, och har anförtrott åt oss i Piteå och ut över hela världen. I menyn till vänster kan du läsa visionen för EFS Piteå.
Var och en som vill stödja det arbete och den vision som ligger till grund för EFS Piteå är välkommen som medlem i EFS. Idag består EFS Piteå av ca 220 medlemmar fördelade på alla olika åldrar. Medlemmarna är de som leder arbetet i EFS Piteå och samlar in de ekonomiska medel som behövs.

Varför ska jag bli medlem?

Många som är med i EFS Piteå har valt det för att det är en kyrka där det är lätt att engagera sig i, och som är välkomnande till sin atmosfär. EFS i Piteå har som mål att varje medlem får möjlighet att upptäcka och verka utifrån de gåvor som man erfar att Gud lagt ned i henne/honom. EFS Piteå är en kyrka där vi tillsammans vill stödja varandra till personlig växt i Kristus.
Som medlem blir du del av ett nätverk med kontakter över hela landet. EFS i Sverige har ca 15.000 medlemmar som tillhör ca 400 olika lokala föreningar.
Varje medlem i EFS får kostnadsfritt medlemstidningen Budbäraren (skickas ut en gång per månad) som handlar om vad som sker inom EFS i Sverige och världen.

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem i EFS Piteå tar man kontakt med föreningens präst eller ordförande och berättar att man är intresserad av detta. Därefter träffas du och föreningens präst där vi berättar mer om EFS Piteås vision, vad som händer i EFS Piteå och samtalar om olika frågor som kan finnas. Detta samtal brukar vara mycket uppskattat för att få en god ingång in i föreningen. Efter det så bestämmer man tillsammans ett datum då man upptas som medlem.

Fadder!

Varje ny medlem erbjuds att få en fadder under första medlemsåret, som redan är medlem i EFS Piteå, för att bättre lära känna gemenskapen, andra medlemmar, anställa och arbetet i EFS Piteå.

Surfa runt på hemsidan och läs mer om EFS Piteå, och ta gärna kontakt med vår ordförande eller präst. Se kontaktsidan.