Sidhuvudbild

Hemgrupper

Hemgrupper är ett sätt att träffas i mindre grupper. Välkommen att vara med i en hemgrupp: Välj mellan att samlas varje eller varannan vecka hos varandra för samtal, bön, bibelläsning och gemenskap. Välkommen att dela glädje och bekymmer med förankring i den kristna tron.

Hemgrupp-dag.JPG