Sidhuvudbild

Bön

Bön är hjärtats samtal med Gud. Ibland inskränker vi bön till att handla endast om att be för något. Bön är att be om ledning och hjälp - men det är mycket mer.

Bön är hjärtats samtal med Gud. I det ligger att Gud längtar efter en relation och gemenskap med oss. Att be är att berätta för Gud vad som finns inom dig. Det finns ett ordspråk som lyder: Gud är bara på en böns avstånd

Skillnaden att tala med en förtrogen vän om ett bekymmer eller glädjeämne och att tala med Gud är att Gud har makt att förändra vår situation, och leda oss igenom den. Många är de som kan berätta om hur bön har hjälpt dem och skänkt frid.

I EFS Piteå tror vi att bön gör skillnad. Därför ber vi för varandra, vår stad och land, och människor vi känner till. Därför är du välkommen att sända in din bön via fliken bönebrevlåda så ber vi för det.

Ett tips i bön är att tänka:
Tack
Hjälp
Förlåt


Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4:6-7

Hemgrupp-dag.JPG