Sidhuvudbild

Styrelsen

Inger Rönnqvist,Ordförande.

Lars Norén, Vice ordförande

Elisabeth Lundström, Sekreterare

Urban Liljedahl, Ledamot

Lars Andersson, Ersättare