Sidhuvudbild

Styrelsen

Inger Rönnqvist,Ordförande.

Lars Norén, Kassör

Elisabeth Lundström, Sekreterare

Urban Liljedahl, Vice ordförande

Lars Andersson, Ersättare