Sidhuvudbild

Styrelsen

Mats Berggren, Ordförande.
076-128 25 06
e-post Mats

Lars Norén, Vice ordförande

Richard Brännström, Sekreterare

Lars Jonsson, Ledamot

Daniel Westerberg, Ledamot

Inger Rönnqvist, Ersättare

Utom styrelsen
Hans Lundholm, Kassör
070-632 47 41
e-post Hans