Sidhuvudbild

Hemgrupp

Hemgrupper är ett sätt att träffas i mindre grupper. Vi samlas varannan vecka hos varandra för samtal, bön, bibelläsning och gemenskap. Välkommen att dela glädje och bekymmer med förankring i vår kristna tro.

Hemgrupp-dag.JPG